Academiegebouw

Het Academiegebouw werd in 1581 in gebruik genomen door de universiteit. Dit voormalige nonnenklooster is door de jaren heen voor vele doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld als sterrenwacht en als bibliotheek.

Tegenwoordig wordt het nog steeds gebruikt, o.a. voor academische plechtigheden, colleges en examens.

Ook treft u er de Pedel, die met zijn staf  waakt over de Leidse mores, het bekende Zweetkamertje en het Groot Auditorium. Het Academiegebouw neemt een bijzondere plaats in het hart in van een ieder die het wel meent met de Universiteit Leiden.


Laatst Gewijzigd: 23-11-2011