FAQ

Een selectie van de meest gestelde vragen.

Voor welke functies kan ik bij JobMotion terecht?

Wij bemiddelen voor een heel divers aantal functies. Behalve voor de meer administratieve functies zoals medewerker secretariaat en financieel medewerker, bemiddelen wij ook voor tijdelijke banen waar communicatieve vaardigheden en multimedia ervaring een eis zijn. Ook deze banen blijken vooral bij masterstudenten en medewerkers die recent hun studie hebben afgerond uitermate geschikt te zijn. Verder valt ook te denken aan functies als medewerker helpdesk en AV-dienst. Kortom te veel om op te noemen. Iedereen kan solliciteren naar en plek in de flexpool. Zie verder de informatie op onze site.

Wat is de connectie met de Universiteit Leiden?

JobMotion is het interne uitzendbureau / detacheringbureau van de Universiteit leiden en werkt alleen voor de Universiteit.

Wie betaalt mijn salaris als ik bij JobMotion aan de slag ga?

Zo lang je als werknemer via JobMotion werkt, is JobMotion jouw werkgever. Je salaris wordt per week of per maand uitbetaald. De loonspecificatie ontvang je per email. Op de loonspecificatie staat het totaal verdiende loon en het aantal uren dat je die week  of maand hebt gewerkt. Ook kun je zien wat er aan belastingen en premies sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. Onder aan de loonstrook tref je een overzicht welk (bruto) bedrag je hebt opgebouwd aan vakantiebijslag en kort verzuim en hoeveel vakantiedagen je hebt gespaard als dit van toepassing is.

Mag ik te allen tijde een contract aangaan bij de client?

Nadat je 6 maanden via JobMotion bij een opdrachtgever hebt gewerkt, mag je een dienstverband aangaan met de betreffende opdrachtgever.  Dit geldt alleen voor kandidaten die via Jobmotion zijn geworven.

Moet ik verplichte vrije dagen als vakantiedag opnemen?

Voor de verplichte sluitingsdagen (ADV dagen) van de Universiteit Leiden en voor lokale feestdagen moet je zelf vakantie-uren opnemen.
De lokale feestdagen zijn:
3 oktober, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag (behalve in lustrumjaar).
Op de officiële feestdagen krijg je je loon doorbetaald als je normaliter op deze dagen had moeten werken. Je hoeft hier dus geen vakantie-uren voor op te nemen.
De officiële feestdagen zijn:
Nieuwjaardag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, Beide kerstdagen, Koningsdag, In lustrumjaar Bevrijdingsdag (eerstvolgend lustrumjaar is 2020)

Ontvang ik ook een jaaropgave?

De jaaropgaven met de inkomensgegevens van het voorafgaande jaar worden je automatisch toegestuurd naar het emailadres wat bij ons bekend is.

Komen uitzendkrachten ook in aanmerking voor pensioen?

Voor uitzendkrachten die ten minste in 26 weken werkzaam zijn geweest voor één uitzendonderneming en die 21 jaar of ouder zijn geldt een pensioenregeling via de STIPP. Vanaf 26 weken gewerkt tot en met 78 weken gewerkt geldt het basis pensioen. JobMotion betaalt 2,6% van je premieloon. Na 78 weken gewerkt kom je in de Plusregeling terecht. Hier draag jezelf 4% aan bij en Jobmotion betaalt 8%. Het spaartegoed wordt wanneer je 65 bent, omgezet in een pensioenkapitaal. Voor meer informatie over de pensioenregeling kunt je de STIPP-website raadplegen: www.stippensioen.nl .

Hoe vul ik mijn declaratieformulier (werkbriefje) in?

  • De meeste medewerkers krijgen een digitaal account voor het invullen van hun digitale werkbriefje. Je hebt hier dan van ons bericht over gekregen. De handleiding hoe dit werkbriefje moet invullen, is hier te vinden.
  • Indien je op papier je werkbriefje  invult (alleen heel korte klussen of als je goedkeurder er niet is): Het declaratieformulier wordt verstrekt door JobMotion maar je kunt deze ook via onze website downloaden. Op het declaratieformulier noteer je het aantal uren dat je per dag in een week hebt gewerkt, zonder pauze. Noteer je uren in decimalen. Gebruik voor een kwartier bijvoorbeeld 0,25 en voor een half uur 0,50 etc. Vervolgens laat je het formulier door je chef, of een ander bevoegd persoon, ondertekenen. Je laat het witte vel achter bij het bedrijf, levert de blauwe in bij JobMotion en houdt de roze zelf. Je kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook mailen. Indien je het declaratieformulier uiterlijk elke volgende maandag voor 12.00 uur inlevert dan wordt deze direct verwerkt en op de woensdag erna uitbetaald.

Wat zijn reserveringen?

Als er afgesproken is dat je op basis van een werkbriefje krijgt uitbetaald, dan spaar je automatisch een deel van je salaris voor vakantiedagen, kort verzuim en vakantiebijslag. Je vakantiegeld wordt één keer per jaar rond eind mei automatisch op je rekening gestort. Indien je 5 aaneengesloten dagen op vakantie gaat kun je het ook laten uitbetalen. Als je dienstverband eindigt, worden alle gespaarde reserveringen in één keer uitgekeerd.  

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Als je ziek bent meld je dat eerst bij de opdrachtgever waar je werkt en vervolgens bij JobMotion. Je eerste ziektedag geldt als wachtdag. Deze wordt niet door JobMotion uitbetaald. Daarna krijg je 91% van je brutosalaris uitbetaald voor de periode dat je ziek bent. Zodra je beter bent geef je dit gelijk door aan JobMotion.

Moet ik mij ook betermelden?

Als je beter bent meld je dit wederom gelijk aan JobMotion.

Welke identificatieplicht heeft Jobmotion?

Jobmotion moet een duidelijke kopie maken van het identiteitsbewijs (paspoort of ID bewijs), zodat duidelijk is om welk document het gaat. Ook moet het documentnummer, de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) goed zichtbaar zijn. Jobmotion bewaart deze kopie in de administratie zodat bij eventuele controles, bijvoorbeeld door de Inspectie SZW, de gevraagde inlichtingen gegeven kunnen worden.
Zie voor verder informatie de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-als-werkgever-doen-om-te-voldoen-aan-de-identificatieplicht

Laatst Gewijzigd: 23-10-2017