DI|04|10: De crisis en het behoud van het Chinese Keizerrijk tijdens de Song-dynastie (960-1279)

Volgens de grote Chinese historicus Sima Guang was de Chinese geschiedenis tot de tiende eeuw vooral gekenmerkt door eeuwen van verdeeldheid: in een periode van 1700 jaar waren er volgens hem slechts 500 jaren geweest waarin de Chinese gebieden werden bestuurd door één hof.


In dit college bespreken we hoe de Song-dynastie teruggreep op administratieve en culturele tradities en nieuwe politieke en economische instellingen schiep om een eenheidsrijk herop te bouwen in de tiende en elfde eeuw. We bespreken verder mogelijke redenen waarom de Chinese geschiedenis vanaf de dertiende eeuw een heel ander traject heeft gevolgd zoals gekenschetst door Sima Guang. Hierbij besteden we vooral aandacht aan de steeds grotere rol die de culturele elites in honderden provinciesteden speelde.


Spreker

Prof.dr. Hilde De Weerdt, hoogleraar Chinese Geschiedenis, Universiteit Leiden


Tijd en Plaats

Dinsdagavond 4 oktober
19.30 tot 21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Laatst Gewijzigd: 21-07-2016