Wat bezielt de universiteit?

WAT BEZIELT DE UNIVERSITEIT? INLEIDING

In deze serie behandelen we iedere tweede dinsdag van de maand (let op - afwijkende datum in april: woe. 19 april!) actuele vraagstukken omtrent het hoger onderwijs. De avonden zijn een afwisseling van presentaties en gesprekken met de sprekers - en met u!


DI|14|03: Publicatiecultuur

Weinig is zo kenmerkend en bepalend voor het huidige wetenschapsbedrijf als de manier waarop wetenschappelijke resultaten worden gepubliceerd. Een avond met presentaties en gesprekken over de wetenschappelijke publicatiecultuur.


DI|09|05: Academische vrijheid

Academische vrijheid is in de meeste landen verankerd in de wet, vaak zelfs de grondwet. Wat houdt academische vrijheid precies in? Hoe heeft het begrip zich ontwikkeld? En is academische vrijheid een bedreigde vrijheid? Kom op 9 mei naar het Academiegebouw en praat mee!