Wat bezielt de universiteit?

WAT BEZIELT DE UNIVERSITEIT? INLEIDING

In deze serie behandelen we iedere tweede dinsdag van de maand actuele vraagstukken omtrent het hoger onderwijs. De avonden zijn een afwisseling van presentaties en gesprekken met de sprekers - en met u!


DI|14|03: Publicatiecultuur

Weinig is zo kenmerkend en bepalend voor het huidige wetenschapsbedrijf als de manier waarop wetenschappelijke resultaten worden gepubliceerd. Een avond met presentaties en gesprekken over de wetenschappelijke publicatiecultuur.