Toekomstige ontwikkelingen

Mogelijke uitbreidingen van ULCN.

  • De gebruiker heeft één account voor meerdere toepassingen, maar moet in bepaalde toepassingen nog apart inloggen. Derhalve is er behoefte aan uitbreiding van Single Sign On (SSO). Meer toepassingen worden achter uAccess geplaatst.
  • Met Role Based Acces Control (RBAC) is het mogelijk om toepassingen eenvoudiger en specifieker voor bepaalde doelgroepen te ontsluiten. Er is behoefte aan RBAC.
  • Het huidige wachtwoordbeleid staat lange wachtwoorden en speciale karakters niet toe. Er is behoefte aan de mogelijkheid voor langere wachtwoord met minder restricties.

Laatst Gewijzigd: 17-07-2013