Account Self Service

Activeer en beheer uw ULCN-account.

Met de toepassing Account Self Service activeert u uw ULCN-account en wijzigt u het wachtwoord. Indien u uw wachtwoord bent vergeten of uw wachtwoord is verlopen kunt u zonder tussenkomst van een helpdesk zelf een nieuw wachtwoord zetten. Hiertoe moet u eerst uw profielgegevens bijwerken en de beveiligingsvragen instellen.

Activeren account

U verkrijgt een ULCN-account alleen nadat u bij een administratie bent geregistreerd. Na registratie ontvangt u per mail of brief uw accountgegevens. Afhankelijk van uw registratie moet u uw account voor gebruik eerst activeren. Indien u reeds in het bezit bent van uw wachtwoord, hoeft u uw account niet meer te activeren.  
 
Voor het activeren heeft u uw gebruikersnaam nodig die u per mail of brief heeft ontvangen. Gebruikersnaam niet ontvangen? Vraag uw gebruikersnaam op.

Tijdens het activeren van uw account moet u de volgende onderdelen instellen:

 • een extern mailadres
 • een mobiel nummer (niet verplicht)
 • enkele beveiligingsvragen
 • een wachtwoord
 
Het externe mailadres, mobiele nummer en de beveiligingsvragen worden alleen gebruikt voor Account Self Service en niet verstrekt aan andere toepassingen. Alleen met deze gegevens krijgt u zonder tussenkomst van een helpdesk toegang tot uw account indien u uw wachtwoord bent vergeten of uw wachtwoord is verlopen.
 
Tijdens het activatieproces ontvangt u per mail of sms een beveiligingscode. Het systeem geeft aan waar en wanneer uw deze code moet invoeren. Na het zetten van uw wachtwoord is uw account klaar voor gebruik.

Wijzigen wachtwoord

Met Account Self Service onderhoudt u zelf uw wachtwoord. Een wachtwoord verloopt na 182 dagen. Volg de onderstaande procedure:

 1. Sluit alle toepassingen waar u bent ingelogd. Sluit ook de toepassingen die via Citrix (remote-werkplek) zijn gestart (bijvoorbeeld Word, Excel en Outlook).
 2. Wijzig uw wachtwoord via Account Self Service. Wachtwoord vergeten?
 3. Voer uw nieuwe wachtwoord direct in op uw laptop, smartphone en tablet.
 
De eisen aan een wachtwoord zijn:
 • Minimaal 8 tekens.
 • Maximaal 13 tekens.
 • Tenminste 1 cijfer.
 • Tenminste 1 kleine letter.
 • Tenminste 1 hoofdletter.
 • Geen diakrieten (zoals à en é).
 • Geen spaties.
 • Geen unicode karakters (zoals , . ; ' " &).
 • Geen voornaam of achternaam in het wachtwoord.
 • Geen drie opeenvolgende karakters uit de gebruikersnaam, voornaam of achternaam.

Beheer profielgegevens

In Account Self Service beheert u de volgende gegevens:

 • een extern mailadres
 • een mobiel nummer
 
Deze gegevens worden alleen gebruikt voor Account Self Service en niet verstrekt aan andere toepassingen.  Indien u uw wachtwoord bent vergeten of uw wachtwoord is verlopen stellen deze gegevens u in staat om zonder tussenkomst van een helpdesk uw wachtwoord te resetten. Om dit proces veilig te laten verlopen vindt er een controle (verificatie) plaats, waarbij u per mail of sms een beveiligingscode ontvangt. Omdat u geen toegang meer heeft tot uw universitaire mailbox (uMail of Outlook) mag het externe mailadres niet de waarde "leidenuniv.nl" bevatten.
 
Het externe mailadres en mobiele nummer worden in principe aangeleverd vanuit de administratie waar u bent geregistreerd. Indien deze gegevens niet aan de eisen voldoen (het mailadres bevat bijvoorbeeld de waarde leidenuniv.nl), dan kunt u zelf in Account Self Service de waarde aanpassen. Een aangepaste waarde wordt niet gecommuniceerd naar de administratie waar u bent geregistreerd.
 
Bij uw profielgegevens wordt (indien van toepassing) uw uMailadres getoond en hoe lang uw account nog geldig is.

Instellen beveiligingsvragen

De beveiligingsvragen worden toegepast indien u uw wachtwoord bent vergeten of uw wachtwoord is verlopen en u zonder tussenkomst van een helpdesk uw wachtwoord wilt resetten. Stel de beveiligingsvragen in voordat u uw wachtwoord vergeet of laat verlopen.
 
Bij het instellen van beveiligingsvragen maakt u een selectie uit een lijst van vragen die u tevens direct beantwoordt. Omdat de antwoorden op deze vragen toegang tot uw account verlenen, dient u antwoorden te geven die niet eenvoudig door derden te achterhalen of te raden is.

Resetten wachtwoord

Self Service
Als u voldoet aan de volgende voorwaarden kunt u zonder tussenkomst van een helpdesk uw wachtwoord resetten:

 • u heeft een extern mailadres of mobiel telefoonnummer geregistreerd
 • u heeft de antwoorden op de beveiligingsvragen ingesteld
 • u weet de antwoorden op de beveiligingsvragen
 
Na correcte beantwoording van de beveiligingsvragen ontvangt u per mail of sms een beveiligingscode. Het systeem geeft aan waar en wanneer uw deze code moet invoeren. Tenslotte zet u zelf een nieuw wachtwoord. Advies: werk uw profielgegevens bij en stel de beveiligingsvragen in.
 
Helpdesk
Indien u geen gebruik kunt of wilt maken van Self Service kunt u online een nieuw wachtwoord aanvragen of contact opnemen met een helpdesk. U ontvangt een nieuw wachtwoord op de volgende manier:
 
 • Per post. Een brief met uw accountgegevens wordt uitsluitend verzonden naar het geregistreerde adres. Verzending naar een ander adres is niet toegestaan.
 • Per sms. Een sms-bericht met uw accountgegevens wordt uitsluitend verzonden naar het geregistreerde mobiele nummer. Verzending naar een ander mobiel nummer is niet toegestaan.
 • Persoonlijk aan een balie (uitgezonderd de Centrale Helpdesk ISSC). Na identificatie krijgt u een brief met uw accountgegevens.
 
Het verstrekte wachtwoord moet bij de eerste keer van gebruik direct worden gewijzigd.

Opvragen gebruikersnaam

Self Service 
Indien uw externe mailadres is geregistreerd kunt u zonder tussenkomst van een helpdesk uw gebruikersnaam opvragen.
 
Helpdesk
Indien u geen gebruik kunt of wilt maken van Self Service kunt u contact opnemen met een helpdesk om uw gebruikersnaam op te vragen.

Laatst Gewijzigd: 04-05-2015