uMail

Uw persoonlijke uMailbox.

Wat is uMail?

uMail is een mailfaciliteit aangeboden door ULCN. Alle studenten, medewerkers en in bijzondere situaties ook externen krijgen een uMailbox. Universiteit Leiden gebruikt voor de mailcommunicatie naar studenten uMail als communicatiemiddel. Omdat medewerkers ook een Microsoft Outlook werkmailbox krijgen vindt de communicatie naar medewerkers plaats via de werkmailbox.
 
Het uMailadres wordt automatisch gegenereerd volgens deze regel:
initialen + . + tussenvoegsels + . + achternaam + @umail.leidenuniv.nl
(bijvoorbeeld: j.j.de.groot@umail.leidenuniv.nl).
Maximaal 20 tekens voor de @. Dubbele mailadressen krijgen een volgnummer. 
 
U kunt uw uMailbox op drie manieren beheren:

 • Online via webmail
 • Ophalen naar uw eigen computer
 • Doorsturen naar een andere mailbox

Online beheren via webmail

Beheer uw uMailbox online via webmail. Raadpleeg de verkorte of uitgebreide handleiding. De webmail is ook beschikbaar in een mobiele versie.
 
Log in met uw gebruikersnaam (niet uMailadres) in kleine letters. Inlogproblemen?

Ophalen naar eigen computer

Haal uw uMail over naar uw eigen computer. Gebruik de volgende instellingen:

 • Servertype: IMAP (POP3 niet mogelijk)
 • Server inkomende mail: imap.leidenuniv.nl
 • Poort inkomende mail: 993 (kies voor SSL-verbinding)
 • Server uitgaande mail: neem de SMTP-server van uw provider of gebruik smtp.leidenuniv.nl (kies voor de opties Encryptie: START TLS en Poort: 25)
 • Gebruikersnaam: de gebruikersnaam van uw ULCN-account
 • Wachtwoord: het wachtwoord van uw ULCN-account
 
Het originele bericht blijft in uw uMailbox staan. Schoon regelmatig uw uMailbox.

Doorsturen naar andere mailbox

Lees de handleiding voor het instellen van uw mailforward
 
Consequenties

 • Universiteit Leiden behoudt het recht om een mailforward te verwijderen indien deze tot storende problemen in het universitaire mailverkeer leidt.
 • Universiteit Leiden is verantwoordelijk voor het doorsturen van berichten, maar is niet verantwoordelijk voor de verdere verzending naar en ontvangst in de alternatieve mailbox.
 • Universiteit Leiden stuurt nooit rechtstreeks naar het mailadres van uw forward.
 • U bent verantwoordelijk voor het correct instellen van uw mailforward.
 • U kunt uw uMailbox blijven gebruiken om e-mail te verzenden.
 • Schoon regelmatig uw mailbox als u een lokale kopie bewaart.
 
Storing in mailforwarding

Ontvangt u geen doorgestuurde berichten op het mailadres van uw forward, dan zijn de volgende oorzaken mogelijk:
 • U heeft een fout gemaakt in de mailforwarding. Pas de mailforward aan.
 • De mailserver van de universiteit is tijdelijk niet beschikbaar.
 • De mailserver van uw provider is tijdelijk niet beschikbaar. De mailserver van de universiteit biedt binnen een bepaalde periode de mail alsnog aan. Als de server van uw provider binnen die periode weer functioneert, komt de mail alsnog aan.
 • Het quotum van uw uMailbox is overschreden. Schoon uw uMailbox.
 • Het quotum van uw mailbox van de mailforward is overschreden.

Opschonen mailbox

Uw uMailbox heeft een quotum van 300 Mb. U ontvangt waarschuwingsberichten meer zodra uw mailbox vol dreigt te raken. Uw gebruikte quotum wordt getoond in uw mailbox, links onderin. Schoon uw mailbox als het percentage boven de 90% is door items te verwijderen: selecteer een bericht en klik op Wissen. De optie Gewiste e-mails permanent verwijderen? in het instellingenscherm E-mail > Voorkeuren bepaalt de verdere afhandeling van gewiste berichten.

 • Deze optie staat op Ja.
  Gewiste berichten worden direct permanent verwijderd zonder te worden opgeslagen in uw prullenbak.
 • Deze optie staat op Nee.
  Gewiste berichten komen in de prullenbak terecht en tellen mee in de gebruikte opslagruimte. Leeg zelf uw prullenbak.

Laatst Gewijzigd: 10-05-2016