Invoering Account Self Service

Wijzig met een nieuwe toepassing uw wachtwoord als u dit bent vergeten.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Het wijzigen van uw wachtwoord vindt plaats via Account Self Service (niet meer via uPrefs).
 • Het aanmelden voor de sms-dienst bij vergeten wachtwoord verloopt via Account Self Service (niet meer via uPrefs).
 • Na het bijwerken van uw profielgegevens kunt u zonder tussenkomst van een helpdesk uw gebruikersnaam opvragen of uw wachtwoord resetten indien u deze bent vergeten.
 • Nieuwe gebruikers ontvangen hun gebruikersnaam per mail, moeten hun account vooraf eerst activeren en zetten bij activatie zelf hun eerste wachtwoord.
 • Wachtwoorden die de universiteit verstrekt moeten direct door de gebruiker worden gewijzigd.
 • Het inloggen in Account Self Service en uPrefs vindt plaats via Single Sign On.


Account Self Service

Met de volgende functionaliteiten in de toepassing Account Self Service beheert u uw account en wachtwoord:

Profielgegevens en beveiligingsvragen

Account Self Service controleert tijdens het inloggen op de aanwezigheid van:

 • extern mailadres
 • mobiel nummer
 • beveiligingsvragen
 
U wordt gevraagd de gegevens te controleren en indien nodig aan te passen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor Account Self Service en niet verstrekt aan andere toepassingen. Eventuele wijzigingen die u aanbrengt worden niet gecommuniceerd naar het systeem waar u bent geregistreerd.
 
De bovenstaande gegevens stellen u in staat om zonder tussenkomst van een helpdesk toegang tot uw account te verkrijgen indien u uw wachtwoord bent vergeten of dit is verlopen. U zult zich daartoe op een vooraf overeengekomen wijze moeten kunnen identificeren met "iets wat u heeft" en "iets wat u weet".

 • Iets wat u heeft is een medium dat u bezit, namelijk een mailbox of een mobiel. Omdat u bij een vergeten wachtwoord geen toegang heeft tot uw universitaire mailboxen mag het externe mailadres geen leidenuniv.nl bevatten. Het mobiele nummer mag wel een universitair nummer zijn.
 • Iets wat u weet is informatie die alleen u weet. Dit zijn antwoorden op vooraf aan u gestelde vragen.
 
Registreer deze gegevens vóórdat u uw wachtwoord vergeet, zodat Account Self Service u hiermee kan bereiken en identificeren. Indien u deze gegevens niet verstrekt moet u voor het verkrijgen van een nieuw wachtwoord contact opnemen met een helpdesk. Het duurt in de regel langer voordat u weer de beschikking heeft over uw account. Een nieuw wachtwoord wordt alleen verstrekt per post op het geregistreerde adres, per sms (indien u zich voor het vergeten van uw wachtwoord hiervoor had aangemeld) of persoonlijk aan een balie.
 
Advies: werk uw profielgegevens bij en stel uw beveiligingsvragen in.

Single Sign On

Het inloggen in Account Self Service en uPrefs gaat plaatsvinden via de Single Sign On omgeving van de universiteit (uAccess). Indien u gebruik maakt van SURF-diensten (bijvoorbeeld SURFspot) dan zult u de inlogpagina herkennen. 
 
Bij elke inlogpoging wordt in uAccess gecontroleerd of u uw profielgegevens en beveiligingsvragen heeft ingevoerd en of uw wachtwoord binnenkort gaat verlopen. Indien van toepassing wordt u eerst gerouteerd naar Account Self Service om deze gegevens bij te werken of om uw wachtwoord te wijzigen. Vervolgens wordt u gerouteerd naar de oorspronkelijke toepassing waarvoor u in uAccess moest inloggen.
 
Lees de pagina uAccess voor meer informatie over Single Sign On.

Activeren van het account

Accountactivatie geldt voor nieuwe gebruikers en voor bestaande gebruikers waarvan het account na een periode van inactiviteit weer wordt geheractiveerd. De wijze waarop de accountgegevens worden verstrekt hangt af van de registratie van een extern mailadres en mobiel nummer:

 • Indien de administratie een extern mailadres registreert, ontvangt de gebruiker een mail op het geregistreerde externe mailadres met de gebruikersnaam en instructies om het account eerst te activeren. Bij de activatie moet de gebruiker zich identificeren via een mailbericht. Aan het einde van de activatie zet de gebruiker zelf een wachtwoord.
 • Indien de administratie geen extern mailadres maar wel een mobiel nummer registreert, ontvangt de gebruiker een brief op het geregistreerde adres met de gebruikersnaam en instructies om het account eerst te activeren. Bij de activatie moet de gebruiker zich identificeren via een sms-bericht. Aan het einde van de activatie zet de gebruiker zelf een wachtwoord.
 • Indien de administratie geen extern mailadres en geen mobiel nummer registreert, ontvangt de gebruiker een brief op het geregistreerde adres met gebruikersnaam en wachtwoord. Activatie is niet nodig, maar het verstrekte wachtwoord moet bij de eerste keer van gebruik direct worden gewijzigd.
 
Het externe mailadres mag niet de waarde "leidenuniv.nl" bevatten. De accountgegevens kunnen immers niet naar een universitaire mailbox worden verzonden, aangezien de gebruiker hier nog niet bij kan. 
 
Nieuwe studenten worden al geregistreerd met een extern mailadres (via Studielink of door de studentenadministratie). Zij ontvangen derhalve per mail de benodigde gegevens en instructies om hun account te activeren. Voor nieuwe medewerkers en externen hangt de accountverstrekking af van de registratie van het externe mailadres en mobiele nummer. Het advies is om deze gegevens te (laten) registeren, zodat u sneller over uw account beschikt. In bepaalde situaties ontvangen externen direct bij registratie aan de balie een brief met hun accountgegevens.

Laatst Gewijzigd: 06-01-2014