Wat is ULCN en een ULCN-account?

Een account voor meerdere toepassingen.

ULCN in vogelvlucht

ULCN staat voor Universiteit Leiden Community Network.

ULCN faciliteert de toegang tot verschillende toepassingen met een persoonlijk account voor studenten, medewerkers en externen. Registratie door een administratie is noodzakelijk. Na registratie volgt de uitgifte van uw ULCN-account. Omdat de meeste toepassingen aan ULCN zijn gekoppeld, logt u slechts in met één account. De toepassing bepaalt tot welke delen u toegang krijgt (wat u er mee kunt).

ULCN is Schiphol en u bent het vliegtuig.

Geldigheid account

De geldigheid van uw account hangt af van het type account:

  • Studenten beschikken 60 dagen voor aanvang tot 60 dagen na beëindiging van hun studie over het account. Bij meerdere studies behoudt u uw account tot beëindiging van de laatste studie. Na registratie van een afsluitend examen wordt uw studentenaccount omgezet in een alumnusaccount. Wilt u uw account stopzetten? Neem contact op met de studentenadministratie.

  • Medewerkers beschikken 90 dagen voor aanvang tot 60 dagen na beëindiging van de aanstelling over het account. Bij meerdere aanstellingen behoudt u uw account tot beëindiging van de laatste aanstelling. Wilt u uw account langer gebruiken (bijvoorbeeld na pensionering)? Neem contact op met de personeelsadministratie van uw afdeling. 

  • Externen beschikken over een ULCN account, waarbij de periode wordt vastgesteld door de contactpersoon.

Accountgegevens

Uw gebruikersnaam wordt automatisch gegenereerd volgens deze regels:

  • Studenten: s + studentnummer (bijvoorbeeld s1234567).

  • Medewerkers en externen: achternaam + initialen + tussenvoegsels
    (bijvoorbeeld grootjjde). Maximaal 20 karakters. Dubbele accountnamen krijgen een volgnummer.

 
Het wachtwoord zet u zelf tijdens het eerste keer van gebruik of u ontvangt een tijdelijk wachtwoord per brief. Lees de pagina Hoe krijg ik een account? over hoe u uw accountgegevens ontvangt.
 
Een wachtwoord verloopt na 182 dagen. Voorafgaand ontvangt u waarschuwingen voor het wijzigen van uw wachtwoord: 3 weken, 2 weken, 1 week, 4 dagen en 1 dag. Bekijk het voorbeeldbericht. Als u uw wachtwoord laat verlopen, kunt u niet meer inloggen en moet u uw wachtwoord resetten.

Laatst Gewijzigd: 21-03-2016